Bæredygtighed

Det er vigtigt at passe på vores klode, og vi vil gerne være aktive i opnåelsen af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt mål 12 omkring ansvarligt forbrug og produktion, er et mål, hvor vi kan bidrage til løsningen ved at forbedre vores egen indsats. Se mere om FNs verdensmål på https://www.verdensmaalene.dk

Der sendes rigtig mange pakker i Danmark om året – ca. 80 mio. Dertil skal der bruges rigtig meget emballage. Mængden af emballage svarer til 1326 familiers strømforbrug, 100 mio. liter vand, 65807 træer og 477 fyldte skraldebiler (kilde: https://miljoevenlig-pakning.dk). Vi synes det er rigtig meget – alt for meget – og vi er derfor glade for at kunne være med til at støtte op omkring projektet omkring miljøvenlig pakning. Se mere på https://miljoevenlig-pakning.dk

Vi har stort fokus på at genbruge så meget emballage som overhovedet muligt. Når vi sender din pakke, har vi tænkt over indpakningen, så miljøet bliver belastet mindst muligt. Vi genbruger alle de pakkematerialer, vi modtager fra vores leverandører – både papkasser og fyldmateriale. Derfor kan dine varer være pakket i en forsendelseskasse, som har været brugt tidligere.

TAK fordi du hjælper os med at skåne miljøet – sammen kan vi gøre en forskel.