Persondatapolitik

 

Den 25. maj 2018 trådte EU's Persondataforordning i kraft. Persondataforordningen handler om behandling og opbevaring af personlige oplysninger. I det følgende kan du læse, hvordan Classic Parts Passion A/S indsamler og behandler oplysninger, der vedrører dig.  

For at kunne handle på webshoppen, skal kunden som minimum oplyse, og samtidig give sit samtykke til behandling og opbevaring af:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer

Ovenstående data bliver gemt, med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 10 år for at kunne opfylde garantivilkår, hvorefter oplysningerne slettes. Har du oprettet en konto hos CPP, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, medmindre CPP anmodes herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Kunden har mulighed for indsigt i kundens CPP-registrerede data og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i loven om behandling af personoplysninger. Indsigelse i forbindelse hermed rettes til CPP.