Reklamation og mangler

 

CPP hæfter for mangler efter gældende lovgivning. Der er 24 måneders reklamationsret. Reklamation kan indgives via formularen på webshoppen (se nedenfor). I garantitilfælde er kunden efter eget valg berettiget til fremsættelse af et krav på udbedring (hvis muligt) eller levering af en fejlfri vare (omlevering). Såfremt den valgte måde for omlevering er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, begrænses kravet til den altid resterende måde for opfyldelse.

Kunden skal straks efter modtagelse af varerne, dog senest 8 hverdage og før ibrugtagning heraf, undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis herfor foreskriver. Såfremt kunden konstaterer skade på pakken, skal dette straks meddeles til fragtfirmaet.

CPP kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.

CPP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens egnethed til den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt formål. Videre kan CPP ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for mangler ved varen, når dette er forårsaget af købers uhensigtsmæssige eller ukorrekte brug eller opbevaring.

Med undtagelse af det ovenfor angivne, påtager CPP sig intet ansvar for mangler, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder for eksempel hverken ophævelse eller erstatningskrav. Såfremt varen er modificeret, påtager CPP sig intet ansvar og enhver ret til reklamation fortabes.

CPP er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med forbehold for de begrænsninger, der fremgår af salgs- og leveringsbetingelser.

CPP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionstab, driftstab, tidstab, pønalerstatning og følgeomkostninger forårsaget af en mangelfuld vare.

CPP har tegnet produktansvarsforsikring med dækning på DKK 10 mio., og erstatning er begrænset hertil.

 

Udfyld Reklamations- og mangler formular

{{lineitem.ProductName}}

{{lineitem.VariantName}} - {{lineitem.Quantity}} x {{lineitem.FormattedPrice}} {{lineitem.FormattedPrice}}

Din kurv er tom ;(
Total {{basket.FormattedProductsTotal}}
Til kassen